برای ورود به صیغه یابی حافظون کلیک کنید

مقایسه امکانات اعضای عادی و ویژه

امکانات عضویت عادی عضویت ویژه
تشکیل پروفایل
 
 
مشاهده 5 بازدیدکنندگان پروفایل خود
 
 
مشاهده 24 بازدیدکنندگان پروفایل خود
 
 
افزودن 5 پروفایل به لیست علاقه مندی ها
 
 
افزودن 40 پروفایل به لیست علاقه مندی ها
 
 
آگاهی از دریافت پیام جدید از طریق ایمیل
 
 
نمایش اطلاعات تماس خود به اعضای ویژه (در صورت تمایل)
 
 
مشاهده اطلاعات تماس اعضای ویژه (اگر اجازه داده اند)
 
 
ایجاد آلبوم عکس
 
 
ارسال پیام علاقه مندی
 
 
ارسال پیام شخصی
 
 
نمایش اطلاعات تماس خود به همه اعضا (در صورت تمایل)
 
 
مشاهده اطلاعات تماس همه اعضا (اگر اجازه داده اند)
 
 
سامانه گوش بزنگ (اعتبار پیامکی لازم است)
 
 
نمایش زنده ورود کاربران آنلاین به سایت
 
 
خرید بسته های پیامکی
 
 
خرید